VK727
Товаров: 80
  1057178921163
  -4%
  Лодка Адмирал 305 Classic (АМ-305С) Лодка Адмирал 305 Classic (АМ-305С) Лодка Адмирал 305 Classic (АМ-305С)
  Лодка Адмирал 305 Classic (АМ-305С)
  Вес: 38 кг
  Артикул: 1057178921163
  В наличии:
  1057864455187
  -9%
  Лодка Адмирал 320 Sport (АМ-320S) Лодка Адмирал 320 Sport (АМ-320S) Лодка Адмирал 320 Sport (АМ-320S)
  Лодка Адмирал 320 Sport (АМ-320S)
  Вес: 42 кг
  Артикул: 1057864455187
  В наличии:
  1073135317626
  -9%
  Лодка Адмирал 290 НДНД (АМ-290 НДНД) Лодка Адмирал 290 НДНД (АМ-290 НДНД) Лодка Адмирал 290 НДНД (АМ-290 НДНД)
  Лодка Адмирал 290 НДНД (АМ-290 НДНД)
  Вес: 28 кг
  Артикул: 1073135317626
  В наличии:
  1057206332420
  -9%
  Лодка Адмирал 380 (АМ-380) Лодка Адмирал 380 (АМ-380) Лодка Адмирал 380 (АМ-380)
  Лодка Адмирал 380 (АМ-380)
  Вес: 79 кг
  Артикул: 1057206332420
  В наличии:
  1073171979669
  Лодка Адмирал 380 камуфляж (АМ-380 кмф) Лодка Адмирал 380 камуфляж (АМ-380 кмф) Лодка Адмирал 380 камуфляж (АМ-380 кмф)
  Лодка Адмирал 380 камуфляж (АМ-380 кмф)
  Вес: 76 кг
  Артикул: 1073171979669
  В наличии:
  1073143987607
  Лодка Адмирал 290 НДНД камуфляж (АМ-290 НДНД кмф) Лодка Адмирал 290 НДНД камуфляж (АМ-290 НДНД кмф) Лодка Адмирал 290 НДНД камуфляж (АМ-290 НДНД кмф)
  Лодка Адмирал 290 НДНД камуфляж (АМ-290 НДНД кмф)
  Вес: 28 кг
  Артикул: 1073143987607
  В наличии:
  1073118904743
  Лодка Адмирал 320 Sport камуфляж (АМ-320S кмф) Лодка Адмирал 320 Sport камуфляж (АМ-320S кмф) Лодка Адмирал 320 Sport камуфляж (АМ-320S кмф)
  Лодка Адмирал 320 Sport камуфляж (АМ-320S кмф)
  Вес: 38 кг
  Артикул: 1073118904743
  В наличии:
  1073180966396
  Лодка Адмирал 305 Classic Камуфляж Лодка Адмирал 305 Classic Камуфляж Лодка Адмирал 305 Classic Камуфляж
  Лодка Адмирал 305 Classic Камуфляж
  Вес: 38 кг
  Артикул: 1073180966396
  В наличии:
  1057219377848
  -4%
  Лодка Адмирал 305 Classic Lux (АМ-305CL) Лодка Адмирал 305 Classic Lux (АМ-305CL) Лодка Адмирал 305 Classic Lux (АМ-305CL)
  Лодка Адмирал 305 Classic Lux (АМ-305CL)
  Вес: 50 кг
  Артикул: 1057219377848
  В наличии:
  1057781499835
  Лодка Адмирал 340 Sport (АМ-340S) Лодка Адмирал 340 Sport (АМ-340S) Лодка Адмирал 340 Sport (АМ-340S)
  Лодка Адмирал 340 Sport (АМ-340S)
  Вес: 57 кг
  Артикул: 1057781499835
  В наличии:
  1073319694725
  -6%
  Лодка Адмирал 320 НДНД (АМ-320 НДНД) Лодка Адмирал 320 НДНД (АМ-320 НДНД) Лодка Адмирал 320 НДНД (АМ-320 НДНД)
  Лодка Адмирал 320 НДНД (АМ-320 НДНД)
  Вес: 36 кг
  Артикул: 1073319694725
  В наличии:
  1057188744714
  -8%
  Лодка Адмирал 410 (АМ-410) Лодка Адмирал 410 (АМ-410) Лодка Адмирал 410 (АМ-410)
  Лодка Адмирал 410 (АМ-410)
  Вес: 47 кг
  Артикул: 1057188744714
  В наличии:
  1057765287023
  -10%
  Лодка Адмирал 320 Classic (АМ-320С) Лодка Адмирал 320 Classic (АМ-320С) Лодка Адмирал 320 Classic (АМ-320С)
  Лодка Адмирал 320 Classic (АМ-320С)
  Вес: 43 кг
  Артикул: 1057765287023
  В наличии:
  1057771985624
  -4%
  Лодка Адмирал 430 (АМ-430) Лодка Адмирал 430 (АМ-430) Лодка Адмирал 430 (АМ-430)
  Лодка Адмирал 430 (АМ-430)
  Вес: 52 кг
  Артикул: 1057771985624
  В наличии:
  1073843362784
  Лодка Адмирал 320C НДНД (АМ-320С НДНД) камуфляж Лодка Адмирал 320C НДНД (АМ-320С НДНД) камуфляж Лодка Адмирал 320C НДНД (АМ-320С НДНД) камуфляж
  Лодка Адмирал 320C НДНД (АМ-320С НДНД) камуфляж
  Артикул: 1073843362784
  В наличии:
  1057663037075
  Лодка Адмирал 360 Sport (АМ-360S) Лодка Адмирал 360 Sport (АМ-360S) Лодка Адмирал 360 Sport (АМ-360S)
  Лодка Адмирал 360 Sport (АМ-360S)
  Вес: 61 кг
  Артикул: 1057663037075
  В наличии:
  1073100374640
  -2%
  Лодка Адмирал 325S НДНД Лодка Адмирал 325S НДНД Лодка Адмирал 325S НДНД
  Лодка Адмирал 325S НДНД
  Вес: 40 кг
  Артикул: 1073100374640
  В наличии:
  1057213389457
  -3%
  Лодка Адмирал 450 (АМ-450) Лодка Адмирал 450 (АМ-450) Лодка Адмирал 450 (АМ-450)
  Лодка Адмирал 450 (АМ-450)
  Вес: 106 кг
  Артикул: 1057213389457
  В наличии:
  1073118635137
  Лодка Адмирал 320 Classic камуфляж Лодка Адмирал 320 Classic камуфляж Лодка Адмирал 320 Classic камуфляж
  Лодка Адмирал 320 Classic камуфляж
  Вес: 43 кг
  Артикул: 1073118635137
  В наличии:
  1073991588377
  Лодка Адмирал 360 Sport камуфляж (АМ-360S кмф) Лодка Адмирал 360 Sport камуфляж (АМ-360S кмф) Лодка Адмирал 360 Sport камуфляж (АМ-360S кмф)
  Лодка Адмирал 360 Sport камуфляж (АМ-360S кмф)
  Вес: 61 кг
  Артикул: 1073991588377
  В наличии:
  1073686715835
  -7%
  Лодка Адмирал 330CF НДНД (АМ-330CF НДНД) Лодка Адмирал 330CF НДНД (АМ-330CF НДНД) Лодка Адмирал 330CF НДНД (АМ-330CF НДНД)
  Лодка Адмирал 330CF НДНД (АМ-330CF НДНД)
  Вес: 41 кг
  Артикул: 1073686715835
  В наличии:
  1073129089864
  -9%
  Лодка Адмирал 320 Classic Lux (АМ-320CL) Лодка Адмирал 320 Classic Lux (АМ-320CL) Лодка Адмирал 320 Classic Lux (АМ-320CL)
  Лодка Адмирал 320 Classic Lux (АМ-320CL)
  Вес: 41 кг
  Артикул: 1073129089864
  В наличии:
  1073100650206
  -4%
  Лодка Адмирал 375 Sport (АМ-375S) Лодка Адмирал 375 Sport (АМ-375S) Лодка Адмирал 375 Sport (АМ-375S)
  Лодка Адмирал 375 Sport (АМ-375S)
  Вес: 47 кг
  Артикул: 1073100650206
  В наличии:
  1057594235271
  -9%
  Лодка Адмирал 480 (АМ-480) Лодка Адмирал 480 (АМ-480) Лодка Адмирал 480 (АМ-480)
  Лодка Адмирал 480 (АМ-480)
  Вес: 119 кг
  Артикул: 1057594235271
  В наличии:
  1057499421560
  -8%
  Лодка Адмирал 330 (АМ-330) Лодка Адмирал 330 (АМ-330) Лодка Адмирал 330 (АМ-330)
  Лодка Адмирал 330 (АМ-330)
  Вес: 52 кг
  Артикул: 1057499421560
  В наличии:
  1073210757958
  -8%
  Лодка Адмирал 350 НДНД (АМ-350 НДНД) Лодка Адмирал 350 НДНД (АМ-350 НДНД) Лодка Адмирал 350 НДНД (АМ-350 НДНД)
  Лодка Адмирал 350 НДНД (АМ-350 НДНД)
  Вес: 45 кг
  Артикул: 1073210757958
  В наличии:
  1057370840047
  -8%
  Лодка Адмирал 500 (АМ-500) Лодка Адмирал 500 (АМ-500) Лодка Адмирал 500 (АМ-500)
  Лодка Адмирал 500 (АМ-500)
  Вес: 123 кг
  Артикул: 1057370840047
  В наличии:
  1057173313113
  -7%
  Лодка Адмирал 520 (АМ-520) Лодка Адмирал 520 (АМ-520) Лодка Адмирал 520 (АМ-520)
  Лодка Адмирал 520 (АМ-520)
  Вес: 115 кг
  Артикул: 1057173313113
  В наличии:
  1073715128187
  Лодка Адмирал 375S НДНД Лодка Адмирал 375S НДНД Лодка Адмирал 375S НДНД
  Лодка Адмирал 375S НДНД
  Вес: 45 кг
  Артикул: 1073715128187
  В наличии:
  1073065919185
  Лодка Адмирал АМ-335 сер\черн. Лодка Адмирал АМ-335 сер\черн. Лодка Адмирал АМ-335 сер\черн.
  Лодка Адмирал АМ-335 сер\черн.
  Вес: 50 кг
  Артикул: 1073065919185
  В наличии:
  1073119942808
  Лодка Адмирал 375S НДНД камуфляж Лодка Адмирал 375S НДНД камуфляж Лодка Адмирал 375S НДНД камуфляж
  Лодка Адмирал 375S НДНД камуфляж
  Вес: 45 кг
  Артикул: 1073119942808
  В наличии:
  1073208417733
  Лодка Адмирал 335 Classic Камуфляж Лодка Адмирал 335 Classic Камуфляж Лодка Адмирал 335 Classic Камуфляж
  Лодка Адмирал 335 Classic Камуфляж
  Вес: 50 кг
  Артикул: 1073208417733
  В наличии:
  1057150039338
  -8%
  Лодка Адмирал 350 (АМ-350) Лодка Адмирал 350 (АМ-350) Лодка Адмирал 350 (АМ-350)
  Лодка Адмирал 350 (АМ-350)
  Вес: 60 кг
  Артикул: 1057150039338
  В наличии:
  1073117691799
  -7%
  Лодка Адмирал 380 НДНД Лодка Адмирал 380 НДНД Лодка Адмирал 380 НДНД
  Лодка Адмирал 380 НДНД
  Вес: 54 кг
  Артикул: 1073117691799
  В наличии:
  1073330373875
  Лодка Адмирал 380 НДНД камуфляж Лодка Адмирал 380 НДНД камуфляж Лодка Адмирал 380 НДНД камуфляж
  Лодка Адмирал 380 НДНД камуфляж
  Вес: 51 кг
  Артикул: 1073330373875
  В наличии:
  1073163442329
  Лодка Адмирал 350 Classic камуфляж Лодка Адмирал 350 Classic камуфляж Лодка Адмирал 350 Classic камуфляж
  Лодка Адмирал 350 Classic камуфляж
  Вес: 56 кг
  Артикул: 1073163442329
  В наличии:
  1073142373873
  -7%
  Лодка Адмирал 410 НДНД (АМ-410 НДНД) Лодка Адмирал 410 НДНД (АМ-410 НДНД) Лодка Адмирал 410 НДНД (АМ-410 НДНД)
  Лодка Адмирал 410 НДНД (АМ-410 НДНД)
  Вес: 56 кг
  Артикул: 1073142373873
  В наличии:
  1073741898227
  Лодка Адмирал 410 НДНД камуфляж Лодка Адмирал 410 НДНД камуфляж Лодка Адмирал 410 НДНД камуфляж
  Лодка Адмирал 410 НДНД камуфляж
  Вес: 48 кг
  Артикул: 1073741898227
  В наличии:
  1073131764439
  -9%
  Лодка Адмирал 330 CF (АМ-330 Comfort) Лодка Адмирал 330 CF (АМ-330 Comfort) Лодка Адмирал 330 CF (АМ-330 Comfort)
  Лодка Адмирал 330 CF (АМ-330 Comfort)
  Вес: 49 кг
  Артикул: 1073131764439
  В наличии:
  1073624243500
  Лодка Адмирал 220 (АМ-220) Лодка Адмирал 220 (АМ-220) Лодка Адмирал 220 (АМ-220)
  Лодка Адмирал 220 (АМ-220)
  Артикул: 1073624243500
  В наличии:
  1073144084231
  Лодка Адмирал 240 (АМ-240) Лодка Адмирал 240 (АМ-240) Лодка Адмирал 240 (АМ-240)
  Лодка Адмирал 240 (АМ-240)
  Артикул: 1073144084231
  В наличии:
  1057566521565
  Лодка Адмирал 460 Лодка Адмирал 460 Лодка Адмирал 460
  Лодка Адмирал 460
  Вес: 107 кг
  Артикул: 1057566521565
  В наличии:
  1073172313577
  Лодка Адмирал 260 (АМ-260) Лодка Адмирал 260 (АМ-260) Лодка Адмирал 260 (АМ-260)
  Лодка Адмирал 260 (АМ-260)
  Артикул: 1073172313577
  В наличии:
  Архив
  1073108215914
  Лодка Адмирал 280 НДНД Лодка Адмирал 280 НДНД Лодка Адмирал 280 НДНД
  Лодка Адмирал 280 НДНД
  Вес: 17 кг
  Артикул: 1073108215914
  В наличии:
  1073185765662
  Лодка Адмирал 320 Sport Lux (АМ-320SL) Лодка Адмирал 320 Sport Lux (АМ-320SL) Лодка Адмирал 320 Sport Lux (АМ-320SL)
  Лодка Адмирал 320 Sport Lux (АМ-320SL)
  Вес: 42 кг
  Артикул: 1073185765662
  В наличии:
  1073102686991
  Лодка Адмирал 280Т НДНД Лодка Адмирал 280Т НДНД Лодка Адмирал 280Т НДНД
  Лодка Адмирал 280Т НДНД
  Вес: 20 кг
  Артикул: 1073102686991
  В наличии:
  1057180046975
  Лодка Адмирал 340 Sport Lite (АМ-340SL) Лодка Адмирал 340 Sport Lite (АМ-340SL) Лодка Адмирал 340 Sport Lite (АМ-340SL)
  Лодка Адмирал 340 Sport Lite (АМ-340SL)
  Вес: 52 кг
  Артикул: 1057180046975
  В наличии:
  1073600390040
  Лодка Адмирал 300 НДНД Лодка Адмирал 300 НДНД Лодка Адмирал 300 НДНД
  Лодка Адмирал 300 НДНД
  Вес: 19 кг
  Артикул: 1073600390040
  В наличии:
  1073128446981
  Лодка Адмирал 320 Classic с алюминиевым дном Лодка Адмирал 320 Classic с алюминиевым дном Лодка Адмирал 320 Classic с алюминиевым дном
  Лодка Адмирал 320 Classic с алюминиевым дном
  Вес: 47 кг
  Артикул: 1073128446981
  В наличии:
  1073172586556
  Лодка Адмирал 300Т НДНД Лодка Адмирал 300Т НДНД Лодка Адмирал 300Т НДНД
  Лодка Адмирал 300Т НДНД
  Вес: 22 кг
  Артикул: 1073172586556
  В наличии:
  1073635320761
  Лодка Адмирал 375 Sport Lux (АМ-375SL) Лодка Адмирал 375 Sport Lux (АМ-375SL) Лодка Адмирал 375 Sport Lux (АМ-375SL)
  Лодка Адмирал 375 Sport Lux (АМ-375SL)
  Вес: 47 кг
  Артикул: 1073635320761
  В наличии:
  1073167661785
  Лодка Адмирал 520 Лодка Адмирал 520 Лодка Адмирал 520
  Лодка Адмирал 520
  Вес: 130 кг
  Артикул: 1073167661785
  В наличии:
  1073212446726
  Лодка Адмирал 355S НДНД Лодка Адмирал 355S НДНД Лодка Адмирал 355S НДНД
  Лодка Адмирал 355S НДНД
  Вес: 43 кг
  Артикул: 1073212446726
  В наличии:
  1073173440877
  Лодка Адмирал 410 НД Jet Лодка Адмирал 410 НД Jet Лодка Адмирал 410 НД Jet
  Лодка Адмирал 410 НД Jet
  Вес: 56 кг
  Артикул: 1073173440877
  В наличии:

  Адмирал – это совершенно новые модели надувных моторных лодок, славящихся своей вместительностью, компактностью, качеством и применением всегда только новых технологий при производстве. Фирма производитель доказала надежность и практичность всех, выпускаемых моделей, разнообразием их видов и возможностью применения, умеренной ценой и качеством.

  Лодки «Адмирал» могут быть оснащены разнообразными видами двигателей и аксессуаров. В них предусмотрены комфортные места для всех пассажиров. Дизайн лодок практичный и классический, однако всегда элегантный и эксклюзивный. Такие лодки удобны при управлении и отдыхе, подойдут для рыбалки и семейного уик-энда.

  Очень важным моментом является безопасность всех моделей, они устойчивы на курсе, стабильны и надежны. Все это достигается благодаря применению новейших технологий в производстве. Для лодок теперь:

  • Кокпит стал намного больше, что особенно удобно для водителя.
  • На ряду с этим, увеличена, так же, жёсткость пайол.
  • Для них используется технология шип-паз с широким профилем.
  • В базовую комплектацию включили стрингер.
  • Изменения коснулись и конструкции кильсона, ее увеличили с диаметре и модифицировали.
  • Носовой подъем лодки увеличен.
  • Килевой транец, теперь, более выражен.
  • Амортизацию пайол уменьшили, сократили количество секций.